NASLOVNICA

Hrvatska udruga za tehničku analizu

Hrvatska udruga za tehničku analizu

Croatian Technical Analysis Association

Sustavnim pristupom kroz alate Tehničke analize možemo svoju interakciju sa tržišnim zbivanjima svakako podignuti na višu razinu, a pogled na grafikone postaje jednostavniji i efikasniji. Gdje otvoriti poziciju? Kada otvoriti poziciju? Koji je max. rizik koji mogu podnijeti kod otvaranja pozicije? Kako odrediti stop loss?

  • Promocija Tehničke analize kao jedne od međunardno priznatih metoda procjene budućih kretanja financijskih tržišta
  • Izdavanje biltena
  • Suradnja sa fakultetskim udrugama
  • Suradnja sa akademskom zajednicom

ZAšto biti dio hute?

Usavršavanje

Mogućnost kontinuiranog usavršavanja kroz radionice i predavanja – pravo na povlaštenu cijenu.

Popusti

Popust za prisustvovanje na redovitim godišnjim konferencijama, koje organizira Međunarodna organizacija IFTA.

Specijalni članci i analize

Pristup stručnoj literaturi i specijalnim analizama tržišta koje pripremaju naši članovi.

Polaganje međunarodnog ispita

Mogućnost polaganja međunarodno priznatog ispita, te stjecanje titule CFT-e (Certified Financial Technician) – pravo na stjecanje međunardno priznate TITULE.

Besplatni bilteni

Besplatni primjerak kvartalnog izdanja HUTA biltena (u pdf formatu) – 4 primjerka godišnje.

Rad u udruzi

Mogućnost prisustvovanja redovitoj godišnjoj skupštini HUTA-e, kao i ostvarivanje prava glasa, te direktno sudjelovanje u radu i razvoju Udruge - pravo na glasovanje. Svaki član dobiva potvrdu o članstvu na kraju poslovne godine koju može podijeliti na društvenim mrežama.

Pridružite nam se